KSC Jadro
Now Reading:

Февруари 2020 | Финализирање на градежните зафати во КСП Центар Јадро

Февруари 2020 | Финализирање на градежните зафати во КСП Центар Јадро

По повеќемесечните градежни зафати  на 20 февруари, 2020 година  беше  финализирано реновирањето на новиот простор  на Културо- социјалниот простор Центар  Јадро. Реновираниот  мултифункционален простор  со големина од 80 квадрати  ќе  овозможи реализација на разновидни програмски содржини.

Со поддршка на Општина Центар и спонзорство на  бизнис заедницата (фирмите Кнауф, Адинг, Акустик, Еуро Линк осигурување, Компанија Велковски) успешно беа реализирани сите градежни зафати поврзани со реновирањето и ставањето во функција на просторот на КСП Центар Јадро.

Пензионерскиот клуб кој и претходно функционираше во стариот објект на урбаната заедница и понатака продолжува да функционира во истиот објект.