KSC Jadro
[add_eventon_fc cal_id="otvorenKalendar" show_et_ft_img="yes" load_fullmonth="yes"]

Резервирај

  • 1. Се пријавувам како  • 2. Пријавувам програма која е  • 3. Користење


  • 4. Опрема


  • 5. Дополнителни објаснувања и коментари


Податоците собрани од образецот за резервација на простор КСЦ Јадро ќе ги користи за составување на договор за користење на просторот. Покрај тоа податоците нема да бидат користени за други цели

X