Годишна програма на „Културно социјален простор ЦЕНТАР-ЈАДРО” за 2021

Програмските активности од повеќе области, што беа планирани и реализирани,  вклучуваа различни дисциплини  со што се потенцираше насоката во која што се движи Центар- Јадро како простор во кој што постои плуралност на идеи и изрази, простор за отворени демократски процеси. Во рамките на Годишната програма за 2021 година беа реализирани следниве активности: читачки групи; работилници за/со заедницата (вклучително работилници за аудио-продукција за млади, работилници за сито-печат, работилници за партиципативен театар, работилница за звучен пејзаж, работилници за современ танц и работилници за рачна изработка на инструменти); проектот Театар и интеграција; музички концерти; серија презентации и разговори со македонски уметници, серија проекции и разговори со видео-уметници од Р. С. Македонија и регионот; ликовни изложби; проектот Мурали; серија видео-портрети на домашни поети и писатели и серија разговори на тема уметност, образование и технологија во ерата на (пост)ковид. 

Проектот е финансиран од:

 Министерството за култура и Град Скопје

Период на реализација

15.04. 2020  –  31.12.2021

Галерија од настани

Концерти
  • Photography
  • Strategy
Работилници
  • Building Inspire
  • Best Promo
Панел дискусии
Salient Construction

Настани

There are currently no events.