Проекти

АРТС ХАБ

Поддршка во етаблирање на новиот социо-културен Центар – Јадро како цивилно-јавно партнерство

DemoRap2020 v2

Регионална лабораторија: Нови културни простори и мрежи како двигатели на иновативен, одржлив  и „bottom up“ развој на регионална соработка / Рег.лаб

Годишна програма на „Културно социјален простор ЦЕНТАР-ЈАДРО” за 2021

Места на дарежливост-трансформативни станици

Годишна програма на „Културно социјален простор ЦЕНТАР-ЈАДРО” за 2020