“Поддршка во етаблирање на новиот социо-културен Центар – Јадро како цивилно-јавно партнерство” (eng: Support to Establishment of New Cultural Centre Jadro as Civic-Public Partnership)

Главната цел на овој проект, чиј носител беше Јадро-Асоцијација на независната културна сцена, а Центар-Јадро  корисник на грантот и имплементатор на активностите, беше  да даде поттик во програмирањето, развојот на публиката и градењето на капацитетите на КСП Центар-Јадро во клучниот период од првите 24 месеци од неговата работа. 

Специфичните цели на проектот беа му да се помогне КСП Центар-Јадро да:

а. воспостави разновиден програмски профил,

б. стане точка на размена и соработка помеѓу меѓународните и локалните уметнички сцени,

в. привлече и вклучи различни групи од локалната заедница во своите програми и

г. ги изгради човечки капацитети во аспектите на техничка продукција. 

Проектните активности и содржини беа реализирани преку 3 главни програмски линии и тоа: Дискурс за субкултури: работилници за наклонетост и вештини за младите;  Програма за изведувачки уметности  и Програма за визуелни и применети ументости. 

Проектот е финансиран од:

Амбасадата на Швајцарија во Северна Македонија #CHinMK

Период на реализација

15.02-2020 – 28.02.2022

Галерија од настани

Концерти
  • Photography
  • Strategy
Работилници
  • Building Inspire
  • Best Promo
Панел дискусии
Salient Construction

Настани

There are currently no events.