Регионална лабораторија: Нови културни простори и мрежи како двигатели на иновативен, одржлив  и „bottom up“ развој на регионална соработка / Рег.лаб

Во овој меѓународен проект, во кој  ЈАДРО – Асоцијација на независната културна сцена е националниот партнер од С. Македонија, а чиј водечки партнер е Кооператива – регионална платформа за култура, КСП Центар-Јадро учествува во работниот пакет бр. 5, наменет за програмска размена и соработка помеѓу центрите на независната култура од регионот. Проектот се надоврзува на постојните искуства и соработки и дополнително ја развива регионалната и европската размена. Се стреми  кон развивње динамична шема за уметничка размена помеѓу културните центри од регионот, истовремено создавајќи знаење засновано на претходни искуства на тема нови хоризонтални и партиципативни модели на работа, со акцент на градење на капацитетите и вештините на уметниците и културните оператори кои дејствуваат регионално и меѓународно, како и  зголемување на видливоста на регионалната соработка на локално и на европско ниво.

Партнери:

Линк до настаните

Проектот е финансиран од:

Креативна Европа: Потпрограма-Проекти за соработка на Западен Балкан-2020 година

Период на реализација

 01.04-2021 – 31.03.2024

Галерија од настани

Концерти
  • Photography
  • Strategy
Работилници
  • Building Inspire
  • Best Promo
Панел дискусии
Salient Construction

Настани

There are currently no events.