Skip to main content
Tag

никола ристевски

Запознавање со Теоријата на критичката психологија | Никола Ристевски

By култура, читачка група No Comments

Апстракт Овој текст е творба произлезена од Читачкиот клуб по критичка психологија, при Културно-социјалниот простор „Јадро“, што се одржуваше од април до октомври во 2023…

Read More