Skip to main content
Monthly Archives

December 2022

Недисциплинирано (само)образование: Белешка кон книгата Отшколувано општество на Иван Илиќ

By култура No Comments

Пишува: Мања Величковска, магистер на Институтот за филозофија при УКИМ во областа естетика Апстракт Текстот Недисциплинирано образование: Белешка кон текстот Отшколување на општеството од Иван…

Read More

Конфликтот помеѓу различните идентитетски рамништа на субјектот во критичката педагогија на Пауло Фрејре и бел хукс

By култура No Comments

Пишува: Кристијан Стефановски, магистрант на општа и компаративна книжевност при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“   Апстракт: Предмет на истражување на овој есеј ќе биде откривање…

Read More

Пауло Фрејре: Педагогија на угнетените, образование за ослободување

By култура No Comments

Пишува: Ивана Јовановска, студентка на Катедрата за општа и компаративна книжевност Апстракт Есејот „Пауло Фрејре: Педагогија на угнетените, образование за ослободување“ се занимава со клучните…

Read More