Skip to main content
културатанц

Dance it all – Skopje meeting June 2022

By July 20, 2022No Comments

Dance it All Project – Скопје#1

Погледнете го видеото кое настана како дел од Еразмус + проект за размена и истражување на најдобрите практики.
Заедницата од танцувачи и учители на различните танц пракси за втелување се соочи со неочекувани предизвици за време на пандемијата во 2020. За време на проектот собиравме, анализиравме и имплементиравме алатки за втелување преку танц. Особено ми е драго за учеството на сите заинтересирани на отворената танц вечер и за споделената енергија. Благодарам на Емилија и Билјана за присуството и своето учество во видеото и танцот.
Време и место: Скопје 3-5.06.2022.
Организации: Унгарија (Tancmeditacio Kft), ICMTA, Италија (Ubuntu in movimento), Северна Македонија (Дива Перуника)
Локација: КСП Јадро, Горно Нерези

Leave a Reply