Skip to main content
културачитачка група

Критичка психологија: анализа на филмот „Лет над кукавичкото гнездо“ | Предраг Јовановски

By October 12, 2023No Comments

Вовед

„Лет над кукавичкото гнездо“, во режија на Милош Форман, а адаптиран од романот на Кен Кисеј, ја истражува сложената динамика на човековото однесување во контекст на менталната институција. Овој есеј навлегува во психолошките аспекти на филмот, конкретно испитувајќи ги жртвите што ги прават ликовите за потрагата по слобода и пријателство. Филмот нуди длабоко истражување за тоа како поединците се движат по структурите на моќта, усогласеноста и бунтот, фрлајќи светлина врз длабоките психолошки импликации на нивните избори.

I Тоталната институализација: Микрокосмос на динамиката на општествената моќ

Менталната институција прикажана во филмот служи како микрокосмос на општеството, каде што динамиката на моќта многу личи на онаа од надворешниот свет. Сестрата Рачед, авторитарната фигура, ги отелотворува угнетувачките сили што ги контролираат поединците во општеството, принудувајќи ги на усогласеност и потиснувајќи ја нивната автономија. Во институцијата, пациентите доброволно ја жртвуваат својата слобода во замена за илузијата за безбедност и стабилност, пресликувајќи ја пошироката општествена тенденција да се тргува со личната автентичност за перципираната безбедност.

Оваа институционална поставеност е пример за психолошката борба помеѓу човечката желба за слобода и инстинктот за усогласување. Жртвите направени заради усогласувањето со угнетувачкиот режим на медицинската сестра Рачед ги истакнуваат длабоките психолошки последици од предавањето на индивидуалноста.

II Потрагата по слобода на Мекмарфи

Рендл П. Мекмарфи, главниот лик на филмот, влегува во институцијата како криминалец кој глуми ментална болест за да избегне затворска казна. Неговото доаѓање иницира трансформација кај пациентите, бидејќи тој го отелотворува духот на бунтот и потрагата по индивидуална слобода, дури и во најрепресивните околности.

Жртвите на Мекмарфи за слобода се повеќеслојни и психолошки значајни. Тој трпи физичка штета, социјална изолација и евентуално влошување на сопственото ментално здравје во неговата потрага да се ослободи себеси и своите колеги пациенти. Неговиот непоколеблив отпор кон авторитетот на медицинската сестра Рачед ја илустрира длабоко вкоренетата човечка желба за автономија, одразувајќи ја критичната психолошка важност на личната слобода.

III Пријателството како катализатор на ослободувањето

Пријателството се појавува како важна тема во филмот, покажувајќи ја својата трансформативна моќ наспроти угнетувањето. Односите на Мекмарфи со другите пациенти, особено со Чиф Бромден и Били Бибит, го прикажуваат длабокото влијание на другарството во оспорувањето на угнетувачкиот режим на институцијата. Преку живата и слободоумна личност на Мекмарфи, пациентите доживуваат новооткриено чувство на единство и зајакнување.

Жртвите направени за пријателство се очигледни во текот на нарацијата. Мекмарфи доброволно ја загрозува неговата благосостојба и слободата за да ги заштити и да ги поддржи своите пријатели. Чиф Бромден наоѓа храброст да си ги врати гласот и идентитетот преку врската со Мекмарфи. Били Бибит, исто така, ја прави крајната жртва, колку и да е погрешна, сепак, за доброто на пријателството, нагласувајќи го влијанието на меѓучовечките врски во време на неволја.

IV Борбата помеѓу сообразноста и отпорот

Сеопфатниот конфликт помеѓу сообразноста и отпорот во филмот ги отсликува пошироките општествени борби. Сестрата Рачед ги симболизира авторитарните сили на сообразност, манипулирање и принудување на пациентите да се покорат. Подготвеноста на пациентите да се усогласат со нејзините угнетувачки правила ја одразува пошироката општествена тенденција да се подлегне на угнетувачките системи, без разлика дали од страв, самозадоволство или од какви било придобивки.

Мекмарфи, како амблем на отпорот, го нарушува статус квото и ги инспирира пациентите да го преиспитаат угнетувачкиот поредок на институцијата. Оваа борба помеѓу усогласеноста и отпорот нагласува како поединците се движат по општествените притисоци и норми додека бараат умствено исполнување.

V Психопатологијата на угнетувањето

„Лет над кукавичкото гнездо“ навлегува и во психопатолошките последици од угнетувањето. Пациентите во установата страдаат од различни ментални болести, од кои многу може да се припишат на нивните искуства на злоупотреба, контрола и губење на слободата. Ова го нагласува психолошкиот данок на живеење во угнетувачка средина, согледувајќи ја важноста на влијанието на опресивните општествени структури врз одредени ментални состојби, со цел нивно подобро разбирање. Глувонемоста на Чиф Бромден служи како потресен пример за цената на тоа угнетување. Неговиот процес на враќање на гласот го симболизира потенцијалот за исцелување и ослободување кога поединците се соочуваат со својата траума и со угнетувањето.

VI Трагично разрешување: Жртви за слобода и пријателство

Трагичното завршување на филмот ги нагласува жртвите што ги направија ликовите во нивната потрага по слобода и пријателство. Лоботомијата на Мекмарфи во рацете на медицинската сестра Рачед ја претставува крајната жртва, бидејќи тој ја губи не само својата слобода туку и чувството за себе. Неговата несебичност во заштитата на Били Бибит води до трагичен исход, истакнувајќи ја суровата реалност дека стремежот за слобода често бара тежок личен данок.

Последиците од жртвата на Мекмарфи за пријателство се еднакво длабоки за сите. Били Бибит, не можејќи да ги поднесе вината и срамот, си го одзема животот, сликовито илустрирајќи го деликатниот баланс помеѓу ослободителната моќ на пријателството и ранливоста на неговите членови.

VII Заклучок

Во „Лет над кукавичкото гнездо“, Милош Форман создава филмско ремек-дело што навлегува длабоко во човечката психа, откривајќи ги сложените жртви што ги прават поединците за потрагата по слобода и пријателство. Филмот нуди привлечна нарација што резонира кај публиката, но и ја предизвикува да ги испита сопствените животи.

Оваа анализа на филмот демонстрира како тоталната институализација ја одразува пошироката општествена динамика, каде што сообразноста често преовладува над отпорот. Непоколебливиот отпор на Мекмарфи и трансформативната моќ на пријателството даваат длабоки лекции за жртвите што ги прават поединците во нивната потрага по автономија и човечка поврзаност.

Трагичниот заклучок на филмот служи како мрачен потсетник за жртвите што ги носат оние што се осмелуваат да им пркосат на угнетувачките системи, а сепак ја нагласува и издржливоста на човечкиот дух. „Лет над кукавичкото гнездо“ ги тера гледачите да размислат за сопствените животи, но и за жртвите што ги прават за двојните идеали на слободата и пријателство, што го прави безвременска класика.

Тема на читачката група на КСП Центар-Јадро во 2023 година беше Критичка психологија. Критичката психологија е перспектива за психологијата која црпи опширни сознанија од критичката теорија. Критичката психологија ја предизвикува општо прифатената (т.н. мејнстрим) психологија и се обидува да применува психички разбирања на понапредни начини кои се во потрага кон општествени промени како средство за спречување и лекување на психопатолошки појави. Дел од авторите што се читаа во групата се: Клаус Холзкамп, Јан Паркер, Томас Тео итн. Читачката група започна со семинар предводен од грчкиот критички психолог Атанасиос Марвакис кој воедно беше и стручен соработник за курикулумот. Во рамки на програмската активност се одржаа средби со учесници од различни групи од заедницата, како локална, така и уметничка.

Илустрација: Дарко Алексовски

Leave a Reply