Skip to main content

The Salient Blog

Company news & random thoughts

Асоцијација Јадрокултура

„Културното дејствување на Град Скопје и Општина Центар“ во авторство на новинарот и уредник Ѕвездан Георгиевски.

Јадро – Асоцијација на независна културна сцена ја издаде публикацијата „Културното дејствување на Град Скопје и Општина Центар“ во авторство на новинарот и уредник Ѕвездан…
admin
March 3, 2023
Асоцијација Јадрокултура

„Националните финансиски политики во културата “ во авторство на еконмскиот истражувач Бранимир Јовановиќ

Јадро – Асоцијација на независна културна сцена издаде документот за јавни политики „Националните финансиски политики во културата “ во авторство на еконмскиот истражувач Бранимир Јовановиќ.…
admin
February 24, 2023
култура

Недисциплинирано (само)образование: Белешка кон книгата Отшколувано општество на Иван Илиќ

Пишува: Мања Величковска, магистер на Институтот за филозофија при УКИМ во областа естетика Преземено од https://twitter.com/mr_rookes Апстракт Текстот Недисциплинирано образование: Белешка кон текстот Отшколување на…
admin
December 19, 2022
култура

Конфликтот помеѓу различните идентитетски рамништа на субјектот во критичката педагогија на Пауло Фрејре и бел хукс

Пишува: Кристијан Стефановски, магистрант на општа и компаративна книжевност при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“   Сликата е преземена од https://btlbooks.com/ Апстракт: Предмет на истражување на…
admin
December 19, 2022
култура

Пауло Фрејре: Педагогија на угнетените, образование за ослободување

Пишува: Ивана Јовановска, студентка на Катедрата за општа и компаративна книжевност Сликата е преземена од www.justwondering.io Апстракт Есејот „Пауло Фрејре: Педагогија на угнетените, образование за…
admin
December 19, 2022