Skip to main content

The Salient Blog

Company news & random thoughts

културачитачка група

Запознавање со Теоријата на критичката психологија | Никола Ристевски

Апстракт Овој текст е творба произлезена од Читачкиот клуб по критичка психологија, при Културно-социјалниот простор „Јадро“, што се одржуваше од април до октомври во 2023…
admin
October 12, 2023
културачитачка група

Критичка психологија: анализа на филмот „Лет над кукавичкото гнездо“ | Предраг Јовановски

Вовед „Лет над кукавичкото гнездо“, во режија на Милош Форман, а адаптиран од романот на Кен Кисеј, ја истражува сложената динамика на човековото однесување во…
admin
October 12, 2023
културачитачка група

Критичката психологија преку призма на принципите на гешталт-терапијата | Мила Гроздановска

Како дипломиран психолог, имав шанса одблизу да се запознам и да се дружам со психологијата и со сите нејзини гранки и концепти. Преку моето четиригодишно…
admin
October 12, 2023