Skip to main content

Блог

културачитачка група

Критичка психологија: анализа на филмот „Лет над кукавичкото гнездо“ | Предраг Јовановски

Вовед „Лет над кукавичкото гнездо“, во режија на Милош Форман, а адаптиран од романот на Кен Кисеј, ја истражува сложената динамика на човековото однесување во…
admin
October 12, 2023
културачитачка група

Критичката психологија преку призма на принципите на гешталт-терапијата | Мила Гроздановска

Како дипломиран психолог, имав шанса одблизу да се запознам и да се дружам со психологијата и со сите нејзини гранки и концепти. Преку моето четиригодишно…
admin
October 12, 2023